Åbne Døre i Gentofte

Velkommen til Åbne Døre i Gentofte 2022

Lørdag den 7. og søndag den 8. maj

kl. 12-18

Åbne Døre er en forening af kunstnere i Gentofte Kommune, som i de sidste 26 år har åbnet deres hjem, og atelierer for at give kunstinteresserede mulighed for at opleve kunsten i kunstnernes eget miljø.

Denne event skal ses som en mulighed for at skabe dialog og kontakt mellem kunstnerne og publikum. Her træder de besøgende ind i privatatmosfæren, møder kunstneren i øjenhøjde og får en unik oplevelse og mulighed for en snak om værkerne, teknik, materialer – og mulighed for at købe kunst direkte af kunstnerne..

Få en dejlig oplevelse i lokalområdet i form af visuelle udfordringer i så forskellige udtryk som ekspressive, abstrakte, figurative, og underfundige malerier, tegning, grafik, mixed media, foto, keramik, glas og skulptur.

Åbne Døre er støttet med et tilskud fra Gentofte Kommunes Kulturpulje

Kontaktpersoner

Helle Witte Christiansen helle@helle.it

Marianne Nerving mnerving@gmail.com

Vedr. optagelse af nye medlemmer:

Pernille Koch koch_pernille@hotmail.com

Sidste frist for ansøgninger om deltagelse i 2023 er 1. november 2022

https://www.facebook.com/aabnedore

https://www.instagram.com/aabne_dore_gentofte