Om Åbne Døre Gentofte

Åbne Døre Gentofre er en forening af kunstnere i Gentofte Kommune, som i de sidste 27 år har åbnet deres hjem og atelierer for at give kunstinteresserede mulighed for at opleve kunsten i kunstnernes eget miljø.

Denne event skal ses som en mulighed for at skabe dialog og kontakt mellem kunstnerne og publikum. Her træder de besøgende ind i privatatmosfæren, møder kunstneren i øjenhøjde og får en unik oplevelse og mulighed for en snak om værkerne, teknik, materialer – og mulighed for at købe kunst direkte af kunstnerne.

Få en dejlig oplevelse i lokalområdet i form af visuelle udfordringer i så forskellige udtryk som ekspressive, abstrakte, figurative, og underfundige malerier, tegning, grafik, mixed media, foto, keramik, glas og skulptur.

Åbne Døre er støttet med et tilskud fra Gentofte Kommunes Kulturpulje

Kontaktperson:

Marianne Nerving mnerving@gmail.com

Optagelse af nye medlemmer:

Pernille Koch koch_pernille@hotmail.com

Merete Allen Jensen merete@allenjensen.dk

Ulla Heegaard ullaheegaard@gmail.com

Sidste frist for ansøgning om deltagelse i 2023 er 1. november 2022

https://www.facebook.com/aabnedore

https://www.instagram.com/aabne_dore_gentofte